Kallelse Årsmöte 2024 Endometriosföreningen, Region Stockholm

Kallelse Årsmöte 2024 Endometriosföreningen, Region Stockholm
Onsdagen 24 april klockan 18.30 har Endometriosföreningen Region Stockholm årsmöte via Teams.

Vi går igenom verksamhetsberättelsen inklusive ekonomisk redovisning för 2023 och svarar på frågor.
Vi kommer också att gå igenom Verksamhetsplanen för 2024-2025.
Här vill vi höra din åsikt om vad föreningen ska arbeta med.

Motioner till styrelsen som du vill ha behandlade på årsmötet måste vara hos föreningen senast 3 april. Andra frågor är också välkomna.
Skicka dessa till ordförande Carola Bengtsson på info@endometriosforeningen.com

Vi hoppas på stort deltagande!

Dagordning för mötet är skickat till alla medlemmar i lokalföreningen.

Under punkt 20 föreslår styrelsen att vi genomför en stadgeändring.
Tiden för kallelse till årsmöte till senast tre veckor före årsmötet och sista dag för motioner till två veckor före årsmötet.

Årsredovisning, Verksamhetsberättelse och Verksamhetsplan kommer att ailas till dem som anmäler sig.
Efter årsmötet, när dokumenten är fastställda, läggs de upp på hemsidan (efter medlemsinloggning)

Välkommen!
Styrelsen för Endometriosföreningen, Region Stockholm