Liv i balans!

En kreativ workshop i stresshantering för dig som lever med Endometrios.

Hur kan vi lära oss att hantera stressande situationer?
Är det svårt att säga NEJ och välja oss själva?

Syftet med workshopen är att få strategier för att hantera stress utifrån och inifrån och skapa förståelse för oss själva och för vad våra kroppar behöver.
Vi använder oss av en teaterbaserad metod för att gestalta situationer där just du upplever stress och tillsammans hittar vi alternativa sätt att möta dessa svårigheter.
Du som deltagare förväntas inte själv spela teater utan får leda skådespelarna i de utmanande situationer som spelas upp.
I workshopen ingår även en lättsam fysisk del med andningsövningar och rörelse utifrån just dina förutsättningar.
Detta är ett tryggt utrymme för dig som deltagare att i grupp med hjälp av kreativa verktyg hitta balans i vardagen.

Praktisk info:
Workshopen är kostnadsfri då den är en del av ett pilotprojekt kring hur teater kan användas för kvinnor i Endometriosvården.

Deltagarantal 15 personer.
Utförs på plats i Stockholm våren 2024.
Aktuell plats och tid kommer senare.

Skicka intresseanmälan och eventuella frågor till alstrakulturforening@gmail.com senast 31 mars.
Innan workshopen kommer vi att be dig skicka in svar på några frågor om din nuvarande livssituation och när du upplever stress just nu.

Alstra Kulturförening är:
Ramona Pazanin & Anna Kopparv, utbildade teaterarbetare samt hälso- & sjukvårdskurator (Anna).
Vi är även två kvinnor med erfarenhet av att leva med Endometrios.