Litteraturtips

Här finns litteraturtips som handlar om endometrios, kronisk smärta och sjukdom. Följande tips är rekommendationer från våra medlemmar.

Endometrios

  • Kampen mellan Änglarna & Draken – Att leva med endometrios | Ann-Sofie Björklund, 2014
  • Stop Endometriosis and Pelvic Pain | Andrew S. Cook MD, 2012
  • Endometrios-Mensvärken från helvetet | Hulda Andersson, 2017

Smärta

  • Att leva med smärta, ACT som livsstrategi | Rikard Wicksell, 2014
  • Hjärnkoll på värk och smärta | Martin Ingvar och Gunilla Eldh, 2012
  • Långvarig smärta : behandling och rehabilitering | Stefan Magnusson, Claes Mannheimer, 2015

Kronisk sjukdom

  • Illness | Havi Carel, 2008

Ofrivillig barnlöshet

  • Hinderbarnan: 27 berättelser om att bli förälder genom adoption | Markus Knodt, 2016