Styrelser

Endometriosföreningen, Sverige

Föreningen bildades 27 november 1989 med namnet Svenska Endometriosföreningen. Föreningen har sitt säte i Stockholm.

Styrelse

 • Christina ordförande      ordf@endometriosforeningen.com
 • Carola vice ordförande
 • Emma V ledamot
 • Ella ledamot
 • Renee ledamot
 • Susann suppleant
 • Veronica suppleant
 • Ilina suppleant

Endometriosföreningen Sverige har tre lokalföreningar. En lokalförening samlar medlemmarna inom sitt område till olika aktiviteter och arbetar med information till bl. a lokala politiker, sjukhus, press och skolor.

Stadgar Endometriosföreningen Sverige

Verksamhetsberättelse 2020 Endometriosföreningen Sverige

Verksamhetsplan 2021-22 Endometriosföreningen, Sverige fastställd på årsmötet

Årsredovisning Endometriosföreningen 2020

Endometriosföreningen, Region Stockholm

Föreningen bildades i oktober 2003 och har sitt säte i Stockholm.

Styrelse

Stadgar Endometriosföreningen, Stockholms län

Stockholms län Verksamhetsberättelse 2020 och Verksamhetsplan 2021 – 2022

Årsredovisning 2020 EMF Stockholms län

Endometriosföreningen, Västra Götaland

Föreningen bildades i juni 2009 och har sitt säte i Göteborg.

 • Veronica Ordförande      ordfvg@endometriosforeningen.com
 • Christina Ledamot
 • Reneé Ledamot
 • Carolina suppleant
 • Malin suppleant
 • Lisa suppleant
 • Lotta suppleant

Stadgar Endometriosföreningen, Västra Götaland

Årsredovisning 2020 Endometriosföreningen Västra Götaland

Endometriosföreningen,Västra Götaland Verksamhetsberättelse 2020 och Verksamhetsplan 2021-2022

Endometriosföreningen, Region Skåne

Föreningen bildades i oktober 2012. Sedan 2018 är styrelsen inte fulltalig, vilket innebär att vi inte bedriver något formellt styrelsearbete. De ledamöter som arbetar håller kontakt med vården och politiker i Region Skåne samt arbetar aktivt med Sverigegemensamma frågor. Medlemsaktiviteter planeras när det blir möjligt pga pandemin. Region Skånes medlemmar kommer att bjudas in till de digitala möten som Endometriosföreningen, Sverige arrangerar. Vill du ha kontakt med de styrelseledamöter som finns maila till info@endometriosforeningen.com

Kontaktpersoner Emma och Susann

Stadgar Endometriosföreningen, Region Skåne
Verksamhetsplan 2019-2020


Endometriosföreningen, Sverige har stödpersoner på ett 20-tal orter i Sverige. Deras uppgift är främst att stödja medlemmarna, samla medlemmar till träffar och olika aktiviteter. Du hittar kontaktuppgifter till våra olika medarbetare under fliken stödpersoner här under medlemssidorna.