Styrelser

Endometriosföreningen, Sverige

Föreningen bildades 27 november 1989 med namnet Svenska Endometriosföreningen. Föreningen har sitt säte i Stockholm.

Styrelse

  • Christina ordförande      ordf@endometriosforeningen.com
  • Carola vice ordförande
  • Emma V ledamot
  • Ella ledamot
  • Kajsa ledamot
  • Cecilia suppleant
  • Malin adjungerad

Endometriosföreningen Sverige har tre lokalföreningar. En lokalförening samlar medlemmarna inom sitt område till olika aktiviteter och arbetar med information till bl a lokala politiker, sjukhus, press och skolor.

Stadgar Endometriosföreningen Sverige

Årsbokslut Endometriosföreningen 2019

Endometriosföreningen, Stockholms län

Föreningen bildades i oktober 2003 och har sitt säte i Stockholm.

Styrelse

Stadgar Endometriosföreningen, Stockholms län
Stockholms län Verksamhetsberättelse 2019 och Verksamhetsplan 2020-21

Endometriosföreningen, Västra Götaland

Föreningen bildades i juni 2009 och har sitt säte i Göteborg.

Stadgar Endometriosföreningen, Västra Götaland

Västra Götaland Verksamhetsberättelse 2019 och Verksamhetsplan 2020-21

Endometriosföreningen, Region Skåne

Föreningen bildades i oktober 2012. Sedan 2018 är styrelsen inte fulltalig, vilket innebär att vi inte bedriver något formellt styrelsearbete. De ledamöter som arbetar håller kontakt med vården och politiker i Region Skåne samt arbetar aktivt med Sverigegemensamma frågor. Medlemsaktiviteter planeras när det blir möjligt pga pandemin. Region Skånes medlemmar kommer att bjudas in till de digitala möten som Endometriosföreningen, Sverige arrangerar. Vill du ha kontakt med de styrelseledamöter som finns maila till info@endometriosforeningen.com

Stadgar Endometriosföreningen, Region Skåne
Verksamhetsplan 2019-2020


Endometriosföreningen, Sverige har stödpersoner på ett 20-tal orter i Sverige. Deras uppgift är främst att stödja medlemmarna, samla medlemmar till träffar och olika aktiviteter. Du hittar kontaktuppgifter till våra olika medarbetare under fliken stödpersoner här under medlemssidorna.