Nya stödpersoner

Vi har fått många nya stödpersoner runt om i landet. Vissa har träffar, anordnar gula promenader eller håller föreläsningar medan vissa stödpersoner endast finns där för våra medlemmar som stöd. Du har en kort presentation om stödpersonerna samt kontaktuppgifter under medlemsinloggning. Du är välkommen att kontakta vem du vill oavsett vart du bor. Vill du bli stödperson? Kontakta oss på info@endometriosforeningen.com.