Vill du berätta om din endometrios för hälso- och sjukvårdskuratorstudenter?

Endometriosföreningen  har blivit inbjudna att medverka vid ett utbildningstillfälle som en del av hälso-och sjukvårdskuratorsprogrammet vid Lunds Universitet. Utbildningstillfället ska fokusera på patientens perspektiv.

Utbildningstillfället är 7 december kl 13.15 -15.00 via zoom.

Endometriosföreningen inleder med en kort föreläsning om sjukdomen. Efter det delas studenterna upp i mindre grupper. Varje grupp får träffa en person med endometrios, alternativt läsa en anonym fallbeskrivning. Studenterna diskuterar förslag på vad de som hälso- och sjukvårdskuratorer skulle kunna hjälpa till med.

Efter det blir det diskussion i helklass utifrån vad som framkommit i grupperna. Vår förhoppning är att varje diskussionsgrupp ska få möjlighet att digitalt träffa en medlem från Endometriosföreningen som kan berätta lite mer om sin egen situation (så mycket man känner sig bekväm med) och de problem man upplevt/upplever i relation till sin endometrios.

Skulle du kunna tänka dig att ställa upp på detta? Alternativt om du inte vill delta personligen skriva ner din historia så att vi kan dela med oss av den som ett anonymt fall.

Kontakta ordfvg@endometriosforeningen.com för mer information och/eller för att anmäla intresse. Vi hoppas kunna hitta 4-5 medlemmar som kan medverka.

Med vänlig hälsning

Veronica, ordförande i Endometriosföreningen, Västra Götaland.