Arkiv

Har du sökt vård för endometrios med en egenremiss/egen vårdbegäran?

Jag heter Ida Melander och är doktorand i svenska språket vid Örebro universitet. I mitt avhandlingsprojekt undersöker jag hur språk fungerar vid en sjukdomssituation, i detta fall vid endometrios. Mer specifikt syftar projektet till att synliggöra beskrivningar av och diskussioner om sjukdom, hälsa, normalitet och den kvinnliga kroppen i samtal och text. I en av… Läs mer »

@endometriosdoktorn på instagram

Anna-Sofia Melin som är gynekologläkare och endometriosspecialist i Stockholm har startat ett instagramkonto som heter endometriosdoktorn. Hon skriver frågor och svar om endometrios bl a och kontot har som främsta uppgift att öka kunskapen kring endometrios. https://www.instagram.com/endometriosdoktorn/

På blodigt allvar

Idag den 1 oktober lanserar projektet På Blodigt Allvar en ny hemsida fylld med informativa filmer och texter om mensvärk och mensrelaterade problem. Syftet med sidan är att hjälpa fler unga personer att söka vård för sina mensbesvär. Efter två år av research, målgruppsförankring och produktion är nu projektet redo att lansera materialet: 19 kortfilmer,… Läs mer »

Appar om endometrios

Vi skickar regelbundet ut informationsbrev till våra medlemmar och där har vi berättat om flera aktörer som håller på att utveckla appar och andra hjälpmedel för oss med endometrios. Fantastiskt med så många som vill hjälpa oss!

De nationella riktlinjerna

Nu efter lansering av de nationella riktilinjerna kanske ni undrar vad som händer? Arbetet fortsätter och Endometriosföreningen är inbjudna; Representanter från Endometriosföreningen deltog den 20-21 september i det fortsatta arbetet med de Nationella Riktlinjerna för Endometrios. Mötet handlade om högspecialiserad vård: anvacnerad kirurgi vid endometrios (http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2018/nuprovasnymodellfornationellhogspecialiseradvard).

Så kan politiken förankras i forskning – våra tre råd till Sveriges nästa regering!

I söndags gick en debattartikel ut på Svenska Dagbladets webbplats. Vi och 60 andra organisationer har undertecknat den. Det är en debattartikel om ”Hur vet du det”-kampanjen. Du kan läsa artikeln här. #hurvetdudet @SvDDebatt Ett utdrag ur debattartikeln nedan: Utifrån riksdagspartiernas valmanifest kan vi se att ord som forskning och vetenskap minskar, jämfört med manifesten… Läs mer »

Nya stödpersoner

Vi har fått många nya stödpersoner runt om i landet. Vissa har träffar, anordnar gula promenader eller håller föreläsningar medan vissa stödpersoner endast finns där för våra medlemmar som stöd. Du har en kort presentation om stödpersonerna samt kontaktuppgifter under medlemsinloggning. Du är välkommen att kontakta vem du vill oavsett vart du bor. Vill du… Läs mer »